4 January 2019

BREXIT

Som bekendt har Storbritannien valgt at forlade den Europæiske Union, hvilket er sat til at ske den 29. marts 2019.

EU og Storbritannien har forhandlet om en såkaldt ”skilsmisseaftale” som i grove træk regulerer, hvordan samarbejdet mellem EU og Storbritannien skal foregå i tiden efter den 29. marts 2019 og indtil en endelig aftale, om det fremtidige samarbejde er forhandlet færdig.

Denne skilsmisseaftale indebærer blandt andet, at Storbritannien forbliver en del af det indre marked og den Europæiske Toldunion, hvilket betyder at samhandlen mellem EU og Storbritannien kan fortsætte uændret, indtil der foreligger en endelig samhandelsaftale.

Da det britiske parlament endnu ikke har godkendt aftalen, er det dog fortsat usikkert, om Storbritannien kan forblive en del af det indre marked og den Europæiske Toldunion.

Skulle det britiske parlament vælge ikke at godkende den foreliggende aftale, kan det i yderste konsekvens medføre at Storbritannien fra og med den 30. marts 2019 vil få status som tredjeland. Dette kan medføre, at varer der er købt i Storbritannien skal indfortoldes i Danmark (EU) og eventuelt bliver belagt med importtold. Ligeledes skal varer der sælges til Storbritannien gennemgå en udførselsprocedure, og der kan blive påført importtold i Storbritannien på disse varer.

NTG Continent følger situationen meget nøje og er igennem vores brancheorganisation i kontakt med de relevante myndigheder, fra hvilke vi fortsat afventer yderligere information.

KLIK HER  for FAQ til Toldstyrelsen om handel med Storbritannien efter Brexit.

KLIK HER  for vejledning fra GOV.UK omkring handel med Storbritannien, hvis der ikke kommer en Brexit aftale.