Stigning i den tyske vejskat pr. 1. januar 2019

Den tyske regering har besluttet at ville hæve den tyske vejskat (Maut) betydeligt fra og med den 1. januar 2019. Dette vil medføre ikke uvæsentlige forøgelser af omkostningerne i forbindelse med transport af gods på landevej til ikke alene Tyskland, men også til lande hvor Tyskland transiteres undervejs.

Stigningen i vejskatten er endnu ikke vedtaget i det tyske parlament, og selvom dette forventeligt er en formssag, har vi valgt ikke at publicere de nye Maut-satser og dermed stigningen, før de er endeligt vedtaget.

Yderligere information ses på Bundesministerium für Verkehr und Infrastruktur’s hjemmeside: www.bmvi.de/EN/Home/home.html  Derudover findes yderligere information på det Tyske Speditionsforbunds hjemmeside: www.dslv.org/dslv/web.nsf/id/li_fdihay5gk3.html

 Vi vil i løbet af efteråret informere vore kunder om, hvilke indvirkninger denne øgede vejskat vil have på vores prissætning.