Tilladelser

Fødevaregodkendelse fra Miljø- og Fødevareministeriet
Se registrering

Registrering af lager til opbevaring af animalske biprodukter

Se registrering